адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
През 2008 г. започнах работа като юрисконсулт в „МКМ БГ ГРУП“град Ямбол. В тази компания съм водил множество дела в цялата страна в областта на търговското, облигационното,вещното и трудовото право. През 2010 г. започнах работа като юрисконсулт регионално правно обслужване в „Първа инвестиционна банка“ АД-клон Сливен. През тези години съм водил дела в областта на банковото право, включващо вещно, семейно, търговско, застрахователно и облигационно и наказателно право. Имал съм дела по несъстоятелност и ликвидация на неизправни длъжници. В процеса на учредяване на обезпечения съм контактувал с Нотариуси от различни градове. В изпълнителния процес съм администрирал много на брой изпълнителни дела в пряк контакт със ЧСИ от региона. Адвокат съм от 2017 г., когато бях вписан в регистъра на Ямболска адвокатска колегия и създадох собствена адвокатска кантора, където сега работя за Вас. Предлагам правна помощ в областта на банковото, вещното, облигационното, наследственото, семейното, трудовото, търговското, застрахователното право. За мен ще бъде привилегия да помогна на Вас, вашето семейство и вашият бизнес. Адвокат Николай Москов