адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Възникване на наследствено-правни въпроси; Определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя; Приемане и отказ от наследство; Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания; Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството; Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.