адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит; Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити; Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.; Договори за заем и обезпеченията свързани с него; Договори за финансов и оперативен лизинг; Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит; Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции; Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки - договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др.