адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Правни консултации при сключване на застрахователни договори; Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании; Консултации в областта на имущественото и личното застраховане; Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение; Процесуално представителство и правна защита по дела срещу застрахователни компании.